Loading...
Lưu ý khi liên kết thông tin tài khoản ngân hàng trên MFast

Các bạn lưu ý thời gian gần đây MFast nhận tiền trả về từ ngân hàng rất nhiều trường hợp vì lý do người dùng nhập thông tin ngân hàng nhận tiền không chính xác. Thường rơi vào các trường hợp như sai một, hai số trong số tài khoản, nhập số thẻ thay vì số tài khoản nhận tiền...

Việc này dẫn đến chậm trễ thời gian nhận tiền của các bạn. Vì sẽ mất thêm thời gian hoàn trả từ phía ngân hàng (Từ 2 - 7 ngày làm việc tùy ngày trả tiền của ngân hàng bên nhận), hơn nữa các bạn phải liên kết lại ngân hàng đúng, thực hiện lại lệnh rút tiền lần nữa.

Do vậy, các bạn vui lòng kiểm tra thông tin ngân hàng trước khi bấm lưu liên kết. Thông tin cần kiểm tra đúng ký tự, đúng số tài khoản bao gồm: Số tài khoản, Tên chủ tài khoản, Tên Ngân hàng và chi nhánh ngân hàng (trường hợp không tìm thấy tên chi nhánh của mình thì chọn Hội Sở Chính).

[Click vào đây] để xem hướng dẫn Liên kết tài khoản ngân hàng trên MFast

Việc này sẽ giúp cho MFast rút ngắn được thời gian chuyển tiền đến các bạn. Xin trân trọng cảm ơn!