Loading...
Lưu ý khi nhập số tiền vay sản phẩm PTF

MFast thông báo đến bạn hướng dẫn về việc nhập số tiền vay và bảo hiểm khoản vay (BHKV) sản phẩm PTF như sau:

  • Tại trường "Số tiền muốn vay": Nhập số tiền theo yêu cầu từ khách hàng (Chưa bao gồm BHKV)
  • Tại trường "Bảo hiểm khoản vay":
    • Trường hợp khách hàng đồng ý tham gia bảo hiểm: Chọn "Tham gia", hệ thống sẽ tự động tính số tiền bảo hiểm vào khoản vay (Như hình minh họa)
    • Trường hợp khách hàng không đồng ý tham gia bảo hiểm: Chọn "Không tham gia"

Thời gian áp dụng: 14:30 ngày 13/04/2022

Đối với những hồ sơ phát sinh trước thời gian trên, hệ thống đang ghi nhận trường số tiền muốn vay đã bao gồm bảo hiểm khoản vay. Vì vậy, những hồ sơ được duyệt đối với trường hợp này sẽ được tính dựa trên số tiền được duyệt trừ đi bảo hiểm khoản vay (nếu khách hàng đồng ý tham gia), bạn lưu ý để tư vấn khách hàng khi nhận tiền giải ngân nhé.

Các bạn cập nhật thông tin nhé !