Loading...
[MAF] Áp dụng chế tài cho Sale vi phạm ký E-Sign

Từ ngày 01/05/2021, Mirae Asset thông báo áp dụng chế tài đối với các vi phạm sau:

1/ Các trường hợp hồ sơ không ký E - Sign: Phạt 50,000 VNĐ/ Hợp đồng (trừ trường hợp KH không thể ký được Esign)

Khi hồ sơ đến bước ký hợp đồng, sẽ có 2 hình thức:

  • Ký E - Sign
  • Ký trực tiếp

Các bạn lưu ý xem kĩ hình thức ký hợp đồng được trả về và hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng. (Như hình minh họa bên dưới). Các trường hợp hồ sơ trả về ký E - Sign nhưng Sales không hướng dẫn khách hàng thực hiện thao tác ký này, sẽ áp dụng mức chế tài như trên

2/ Với những sản phẩm có đăng ký Auto Tranfer (AT) và khách hàng ký E-Contract: Sale phải bổ sung mẫu AT về cho MAFC chậm nhất 30 ngày sau khi giải ngân. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 200,000 VNĐ/ mỗi kỳ trễ hạn (1 kỳ là 30 ngày)

Áp dụng đối với hồ sơ giải ngân từ ngày 01/05/2021

Các bạn nắm thông tin để tránh các vi phạm đáng tiếc nhé!