Loading...
[MAF] Cập nhật kênh bán tại khu vực phía Bắc

MFast xin gửi cập nhật kênh bán tại khu vực phía Bắc được áp dụng kể từ ngày 22/12/2020

1/ Tại các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng: Không triển khai

2/ Tại các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên :

 • Các sản phẩm được triển khai là: "Post - paid CL, EVN BASIC 322, ECL210, ECL 211, ECL213, Life Insurance Good 315, Life Insurance High 330, BAS, UCCC,và CCS, White-Collar
 • Trong đó, với các sản phẩm: "Post - paid CL, EVN BASIC 322, ECL210, ECL 211, ECL213, Life Insurance Good 315, Life Insurance High 330, BAS, UCCC, và CCS:
  • Số tiền vay tối đa: 30 triệu
  • Thời hạn vay tối đa: 18 tháng

3/ Đối với tỉnh Quảng Ninhcác tỉnh khác được triển khai tại khu vực phía Bắc: (trừ các tỉnh thuộc mục 1 và 2 đề cập trên đây)

 • Các sản phẩm được triển khai là: "ECL210, ECL 211, ECL213, Life Insurance Good 315, Life Insurance High 330, BAS, UCCC, White-Collar"
 • Trong đó, với các sản phẩm: ECL210, ECL 211, ECL213, Life Insurance Good 315, Life Insurance High 330, BAS, UCCC:
  • Số tiền vay tối đa: 20 triệu
  • Thời hạn vay tối đa: 18 tháng

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin nhé