[MAF] Cập nhật sản phẩm Post-paid

Mirae Asset cập nhật quy định vận hành cho Hóa đơn dịch vụ trả sau của sản phẩm Post-paid

Chấp nhận trường hợp KH nộp Hóa đơn cước đóng trước 6 tháng hoặc 1 năm nhưng phải thỏa tất cả các điều kiện:

1/ KH đã sử dụng dịch vụ được 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ so với tháng T (Trong đó: T là tháng KH nộp hồ sơ và hồ sơ được nhập lên hệ thống)

Ví dụ: Hồ sơ vay của KH nộp và được nhập lên hệ thống vào tháng 06.2020. Vậy hóa đơn thanh toán trước thỏa quy định của cty là tháng 12.2019

2/ GT hóa đơn từng tháng (A) = Tổng giá trị hóa đơn/ N (Hóa đơn cước đóng trước 6 tháng/ 1 năm: N lần lượt bằng 6; 12)

3/A ≥ 75.000 VNĐ

4/ Thỏa các điều kiện cơ bản của Hóa đơn dịch vụ trả sau.

5/ Chấp nhận các trường hợp KH mua gói cước khuyến mãi theo chương trình từ nhà mạng viễn thông, khi đó hóa đơn đóng tiền của KH sẽ thể hiện việc trả trước 7 tháng/ 13 tháng/ …

Áp dụng từ ngày 20/01/2021

Anh/chị cập nhật thông tin !