[MAF] Cập nhật thông tin vận hành

Mirae Asset thông báo bổ sung quy trình xử lý hồ sơ như sau:

1/ Khi thẩm định trả defer hồ sơ vay của nhà mạng Vinaphone, Sales phải nhập mã OTP mà tổng 9115 đài gửi đến số điện thoại của khách hàng, nội dung nhập liệu theo cú pháp  “ OTPxxxx dấu cách kèm nội dung comment (nếu có)”

Ví dụ: OTP12345 khách hàng nghe máy sau 12 giờ

Hệ thống sẽ tự động trả defer về để yêu cầu bổ sung mã OTP, thời gian tối đa để bổ sung là 8 tiếng (tính từ lúc trả defer).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/06/2021 cho đến khi có thông báo mới

2/ Về điều kiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Một hợp đồng BHNT sẽ chỉ được sử dụng cho một hồ sơ đang được xử lý/đang trong quá trình trả nợ cho MAFC ( Khi hợp đồng đã được tất toán/ đóng trên hệ thống MAFC, KH có thể sử  dụng BHNT đã nộp trong hồ sơ vay trước đó để nộp cho hồ sơ vay mới.

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin !