Loading...
[MAF] Điều chỉnh lãi suất sản phẩm và mở rộng khu vực bán hàng

Mirae Asset xin thông báo:

1/ Cập nhật bổ sung danh sách phạm vi triển khai sản phẩm theo danh sách bên dưới:

Ngày hiệu lực: 01/04/2021

Danh sách khu vực bán hàng MAF: [Click vào đây]

2/ Điều chỉnh lãi suất cho vay tối đa của các sản phẩm có lãi suất 50% xuống còn 45%

Ngày áp dụng: 05/04/2021

Xem tài liệu sản phẩm Mirae Asset: [Click vào đây]

Các bạn cập nhật thông tin để tư vấn chính xác cho khách hàng nhé!