Loading...
[MAF] Điều chỉnh lãi suất sản phẩm vay tiền mặt

Mirae Asset thông báo về việc thay đổi lãi suất cho vay với 1 số sản phẩm, các sản phẩm có lãi suất 45%/năm sẽ giảm còn 44%/năm. Bao gồm các sản phẩm:

  • EMPLOYEE NON - AT 211
  • EMPLOYEE NON - AT 213
  • TEACHER 303
  • FAST LOAN GOOD 507 
  • LIFE INS STANDARD 314
  • LIFE INS NORMAL 335
  • EVN HIGH 311
  • CC VIP 320
  • CC GOOD 321
  • UCCC NEW NORMAL L 326

Thời gian áp dụng 15/04/2022

Chi tiết tài liệu sản phẩm theo cập nhật mới: Xem tại đây

Bảng tính sản phẩm UCCC theo lãi suất mới: Xem tại đây

Các hồ sơ đã được đẩy lên hệ thống trước ngày 15/04/2022, vẫn sẽ áp dụng theo chính sách cũ.

Chi tiết về dự án Mirae Asset, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/ nhé

Các bạn cập nhật thông tin !