[MAF] Dừng thu nợ tự động đối với ngân hàng Sacombank

Mirae Asset thông báo về việc Dừng chương trình thu nợ tự động dành cho những Khách hàng mới sử dụng ngân hàng Sacombank, chi tiết như sau:

  • Ngày 15/01/2021 sẽ là ngày cuối cùng áp dụng cho hồ sơ vay nộp với chương trình AT tại Sacombank. Trường hợp hồ sơ vay đăng ký AT tại Sacombank bị defer và sẽ trả defer sau ngày 15/01/2021, yêu cầu hồ sơ vay đó phải hủy và lên lại hồ sơ vay mới và sử dụng scheme thông thường – không AT.
  • Từ ngày 16/01/2021, những hồ sơ vay đăng ký AT tại Sacombank sẽ không được chấp nhận.

Những Khách hàng đã đăng ký thành công AT tại Sacombank trước ngày 16/01/2021 thì Sacombank vẫn thực hiện thu nợ bình thường

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin !