Loading...
[MAF] Mở lại sản phẩm White Collar

Mirae Asset xin thông báo:

1/ Mở lại SP vay tiêu dùng tín chấp dành cho Cán bộ nhân viên công ty - khách hàng có thu nhập cao (White Collar), chi tiết sản phẩm như sau:

Chi tiết sản phẩm cũng đã được cập nhật tại trang Mirae Asset: https://www.mfast.vn/san-pham-mirae-asset/.

2/ Cập nhật Bảng tính BAS: [Click vào đây]

Các bạn cập nhật thông tin hướng dẫn khách hàng nhé