[MAF] Ngưng triển khai sản phẩm CashLoan - MFast

[MAF] Ngưng triển khai sản phẩm CashLoan

Mirae Asset cập nhật về việc Ngưng triển khai các sản phẩm Cash Loan như sau: Ngưng triển khai các sản phẩm White Collar, Post-paid, Water, UBS áp dụng từ ngày 21/01/2021.

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin để tránh lên hồ sơ các sản phẩm này cho khách hàng