Loading...
Mirae Asset tạm ngưng giải ngân

Mirae Asset xin thông báo tạm ngưng giải ngân từ 27/01 - 31/01/2021. Tất cả hồ sơ đã được duyệt trong thời gian này, anh/chị vẫn hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng như bình thường. MAFC sẽ thực hiện giải ngân vào ngày 01/02/2021

Anh/chị cập nhật thông tin để hướng dẫn khách hàng !