Loading...
[MAFC] Cập nhật quy định với về việc kí hợp đồng

MFast xin gửi đến Anh/Chị thông báo cập nhật quy định mới về hồ sơ khi KH làm thủ tục ký Hợp đồng vay:

Đối với hồ sơ có sao kê lương/phiếu lương/giấy xác nhận lương/bảng lương: Khi làm thủ tục ký Hợp đồng vay, KH chỉ cần xuất trình bản chính CMND (không cần cung cấp bản chính  sao kê lương/phiếu lương/giấy xác nhận lương/bảng lương)

Ngày áp dụng: 15/12/2020

Anh/chị cập nhật thông tin và hướng dẫn khách hàng nhé !