Loading...
[MAFC] Đính chính thông báo quy trình lấy điểm tín dụng

Kể từ ngày 11/12/2020, khách hàng sử dụng mạng Mobifone lên hồ sơ mới hoặc lên trước ngày này nhưng chưa qua bước DataChecker, khách hàng phải soạn tin nhắn DK MAFC gửi tới số 90004 trước khi hồ sơ tới bước DataChecker.

Viettel và Vinaphone hoặc các hồ sơ sử dụng mạng Mobifone đã qua bước Data Checker: không yêu cầu.