[MAFC] Triển khai ký hợp đồng điện tử theo sản phẩm

MFast xin thông báo đến anh/chị về việc triển khai chức năng ký hợp đồng điện tử (e-contract) trên My Finance dành cho cash loan, được áp dụng thêm cho các Scheme cụ thể như sau:

– Sản phẩm áp dụng thêm: 38 sản phẩm Cash Loan theo đính kèm: Xem tại đây

– Ngày triển khai và hướng dẫn vận hành:

+ Ngày triển khai: Từ 24/11/2020

Đối với tất cả các hợp đồng được duyệt tới bước ký hợp đồng vào/trước ngày 24/11/2020, có thể sử dụng chức năng ký hợp đồng điện tử trên My Finance từ 24/11/2020.

Sales hướng dẫn khách hàng về việc ký hợp đồng điện tử theo tài liệu “Hướng dẫn sử dụng MY FINANCE dành cho Chức năng ký hợp đồng điện tử”

Cách nhận diện hồ sơ hợp lệ ký HĐ Điện tử: hồ sơ được duyệt và pass eKYC, KH sẽ nhận được tin nhắn: ‘’Tai ngay ung dung My Finance de ky họp dong vay truc tuyen va quan ly khoan vay ngay tai (link tải app)’’