Loading...
[MCredit] Cập nhật bảng giá xe mới cho sản phẩm MBike

MCredit xin gửi đến các bạn bảng giá xe mới áp dụng cho sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho khách hàng có giấy chứng nhận đăng ký xe máy (MBIKE).

Bảng giá xe mới có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2021.

Để xem bảng giá xe chi tiết: [Click vào đây]. Ngoài ra, tài liệu cũng đã được cập nhật tại trang sản phẩm MCredit: https://www.mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật thông tin để hỗ trợ chính xác cho khách hàng nhé!