Loading...
[MCredit] Cập nhật bảng giá xe Quý 2.2022

MCredit thông báo cập nhật Bảng Giá Xe mới áp dụng cho Quý 2 Năm 2022

Bạn lưu ý sử dụng bảng này trong quá trình lên hồ sơ đối với sản phẩm CS RL MBIKE 55, và CS RL MBIKE 45 để tránh hồ sơ bị trả về nhé

Bảng giá xe Quý 2 Năm 2022: Xem tại đây

Các bạn cập nhật thông tin !