[MCredit] Cập nhật danh sách điểm ký hợp đồng

MCredit thông báo cập nhật Danh sách siêu thị Viettel Store tổng hợp đến tháng 06/2022 (365 điểm)

Danh sách siêu thị Viettel Store: Xem tại đây

Link tham gia nhóm hỗ trợ dự án MCredit: https://zalo.me/g/rtlurz559

Bạn cập nhật để tư vấn đúng cho khách hàng nhé !