Loading...
[MCredit] Cập nhật danh sách Siêu thị VTS

MCredit gửi danh sách địa điểm Viettelstore cập nhật đến ngày 03/02/2021, có update thêm mã VTS. Chi tiết [Click vào đây]

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin để hướng dẫn khách hàng

Trân trọng