Loading...
[MCredit] Cập nhật điểm SIP kí hợp đồng

Hiện tại, MCredit hỗ trợ kí Hợp đồng tại 386 điểm SIP ở 25 tỉnh/ thành trên cả nước.

Lưu ý: Đây là các điểm hỗ trợ kí hợp đồng, Việc nhận tiền khách hàng vẫn đến Viettel và VN Post như trước

Tham khảo danh sách Các điểm SIP kí hợp đồng

Anh/chị cập nhật thông tin để hướng dẫn khách hàng nhé