[Mcredit] Cập nhật “Mẫu đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ” mới

MCredit thông báo sử dụng “Mẫu đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ” cập nhật 15/04/2021

Mục số 10 – Phần II được cập nhật thành: “Số kỳ trả nợ đã trải qua” để khớp với hệ thống.

Mẫu phiếu thông tin đề nghị vay (13/04/2021): Xem tại đây

Để xem đầy đủ biểu mẫu và quy trình bán hàng được cập nhật mới liên tục, các bạn truy cập vào: https://www.mfast.vn/san-pham-mcredit/

Mẫu cũ (gửi ngày 07/04) vẫn được chấp nhận song song, các bạn lưu ý với khách hàng vay sản phẩm CS CF: Vui lòng điền thông tin Số kỳ trả nợ đã trải qua của khoản vay cũ tại mục “Kỳ hạn” để TTTĐ có thể xử lý, tác nghiệp hồ sơ chính xác và nhanh chóng nhất.

Các bạn cập nhật để được xử lý nhanh nhất nhé