[MCredit] Cập nhật thông tin sản phẩm

MFast xin thông báo sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng cá nhân là cán bộ, nhân viên, công chức Nhà nước (CS GOV) sẽ hết hạn triển khai thí điểm từ ngày 26/12/2020.

Do đó, từ ngày 26/12/2020 Mcredit sẽ ngừng triển khai sản phẩm CS GOV, áp dụng với các hồ sơ khởi tạo từ ngày 26/12/2020.

Lưu ý: Với các Hồ sơ khởi tạo trước ngày 26/12/2020, hồ sơ vẫn được xử lý theo đúng quy trình.

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin nhé