[MCredit] Chia nhóm sản phẩm vay món và vay hạn mức trên MFast

Để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm vay cho khách hàng khi đăng ký hồ sơ, MFast chia các sản phẩm MCredit theo nhóm vay mónvay hạn mức. Các bạn lưu ý chọn đúng sản phẩm để tư vấn chính xác cho khách hàng

Dự kiến kể từ ngày 01/01/2022, MCredit sẽ chuyển toàn bộ các sản phẩm vay món sang hình thức cho vay hạn mức. Các bạn nắm thông tin để tiện cho việc tư vấn các sản phẩm vay MCredit sau này.

Để tham khảo các sản phẩm MCredit hiện hành, các bạn truy cập vào: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật thông tin nhé!