Loading...
[MCredit] Chương trình thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú

MCredit thông báo về chương trình thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú đối với các sản phẩm cho vay tiền mặt:

1/ Nội dung thí điểm

Thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú – Áp dụng đối với toàn bộ các sản phẩm cho vay tiền mặt tại MCredit

2/ Phạm vi và thời gian triển khai

MCredit thông thường:

  • Triển khai áp dụng chính sách mới đối với các hồ sơ khởi tạo trên hệ thống kể từ ngày 9/7/2021, và sẽ được áp dụng với toàn bộ các tỉnh trên cả nước, chương trình kéo dài trong vòng 6 tháng;
  • Do hệ thống hiện tại vẫn đang bắt buộc upload giấy tờ chứng minh tạm trú nếu khách hàng không cư trú tai 22 tỉnh thành được miễn giấy tờ tạm trú, hoặc các sản phẩm đặc thù, các bạn tải file bên dưới với nội dung “Hồ sơ thuộc chương trình thí điểm miễn POA từ ngày 9/7/2021 tới ngày 9/1/2022.”để qua bước.
  • [Click vào đây] Để xem chi tiết File upload hệ thống

MCredit No Courier: chưa có thay đổi cho đến khi có thông báo mới từ MCredit

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin để lên hồ sơ chính xác nhé !