Loading...
[MCredit] Danh sách Viettel Store tạm đóng cửa/ hạn chế hoạt động

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, một số điểm siêu thị VTS đang triển khai hỗ trợ khách hàng MCredit ký hợp đồng tiền mặt phải tạm đóng cửa/ hạn chế hoạt động.

MCredit cập nhật danh sách 112 điểm VTS hiện đang tạm đóng cửa/ hạn chế hoạt động (112 điểm/ tổng số 306 điểm VTS đang triển khai ký HĐ tiền mặt - cập nhật đến ngày 06/10/2021)

[Click vào đây] để xem chi tiết danh sách

Các bạn cập nhật thông tin nhé !