Loading...
[MCredit] Điều chỉnh bước kiểm tra sơ bộ khách hàng

MFast xin thông báo về việc điều chỉnh bước Pre-Scoring khách hàng đối với dự án MCredit như sau:

Bước kiểm tra cũ: Sau khi hoàn tất nhập hồ sơ khách hàng

Bước kiểm tra mới: Tại bước tạo thông tin khách hàng

Trường hợp hệ thống thông báo "Khách hàng không thỏa điều kiện vay MCredit", các bạn chọn dự án khác để hỗ trợ cho khách hàng.

Trường hợp thỏa điều kiện, tiếp tục các bước theo quy trình trước đó

Hình ảnh minh họa đối với dự án MCredit thông thường

Áp dụng cho cả quy trình bán hàng MCredit thông thườngMCredit No Courier.

Chi tiết hướng đã được cập nhật tại trang sản phẩm MCredit: https://www.mfast.vn/san-pham-mcredit/.

Các bạn cập nhật thông tin nhé