Loading...
[MCredit] Định danh tài khoản MB khi giải ngân

MCreidt xin thông báo tính năng “Định danh tài khoản MB Level 3” trên App MCredit khi giải ngân như sau:

  • Ngày triển khai tính năng: 05/07/2022
  • Chi tiết tính năng: Tài khoản MB của khách hàng cần được định danh Level 3 (định danh tại quầy giao dịch MB hoặc tại Smartbank MBBank) để có thể giải ngân.
  • Mô tả: Khách vào App MCredit và chọn giải ngân qua tài khoản MB, khi nhập STK vào, App sẽ hiện ra đoạn chữ thông báo số tài khoản của khách hàng được định danh hay chưa.
    • Nếu đã được định danh: Khách hàng thao tác như bình thường.
    • Nếu chưa được định danh: Khách hàng sẽ ra quầy giao dịch MB hoặc Smartbank MB để tiến hành định danh thành công, sau đó quay lại App thực hiện theo các bước thông thường.
  • Mục đích phát triển tính năng: Phòng chống trường hợp khách hàng gian lận khi giải ngân qua tài khoản MB trên App Mcredit.

Các bạn cập nhật thông tin để hỗ trợ khách hàng khi cần thiết nhé !