[MCredit] Dừng triển khai Giấy phép lái xe thay thế Sổ hộ khẩu

MCredit xin thông báo dừng triển khai sử dụng Giấy phép lái xe thay thế Sổ hộ khẩu, đối với các sản phẩm cho vay tiền mặt

Thời gian dừng triển khai: từ ngày 20/01/2022. Áp dụng đối với các hồ sơ khởi tạo mới từ ngày 20/01/2022

Các bạn cập nhật thông tin để hướng dẫn đúng cho khách hàng nhé !