Loading...
[MCredit] Dừng triển khai miễn sổ hộ khẩu đối với Sim Viettel

MCredit thông báo về việc dừng triển khai miễn sổ khẩu đối với sản phẩm Sim Viettel

  • Chính sách thí điểm miễn cung cấp sổ hộ khẩu đối với scheme sản phẩm CS RL SCO TS 47 sẽ hết hạn triển khai từ 01/04/2022.
  • Áp dụng với các hồ sơ khởi tạo kể từ ngày 01/04/2022.

MFast xin gửi lại tóm tắt những quy định liên quan đến Sộ hộ khẩu đối với dự án MCredit

Chi tiết sản phẩm MCredit, bạn thao khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn lưu ý để tư vấn đúng cho khách hàng nhé!