Loading...
[MCredit] Gia hạn triển khai thí điểm miễn chứng minh tạm trú

MCredit thông báo về việc tiếp tục gia hạn chương trình thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú đã được phê duyệt đối với các sản phẩm cho vay tiền mặt.

1/ Nội dung thí điểm

Tiếp tục thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú – Áp dụng đối với toàn bộ các sản phẩm cho vay tiền mặt tại MCredit trong vòng 6 tháng kể từ ngày 9/1/2022.

2/ Phạm vi và thời gian triển khai

Luồng MCredit thông thường:

  • Triển khai áp dụng chính sách mới đối với các hồ sơ khởi tạo trên hệ thống kể từ ngày 9/1/2021, chương trình kéo dài trong vòng 6 tháng;
  • Do hệ thống hiện tại vẫn đang bắt buộc tải giấy tờ chứng minh tạm trú nếu khách hàng không cư trú tai 22 tỉnh thành được miễn giấy tờ tạm trú, hoặc các sản phẩm đặc thù nên các bạn tải hồ sơ đính kèm với nội dụng “Hồ sơ thuộc chương trình thí điểm miễn POA từ ngày 9/1/2022 tới ngày 9/7/2022.” để qua bước.
  • Các bạn tham khảo File đính kèm Tại Đây

Luồng MCredit No Courier

Tiếp tục thực hiện chương trình thí điểm như hiện hành.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!