Loading...
[MCredit] Hỗ trợ khách hàng tự doanh, nhưng cửa hàng kinh doanh bị đóng cửa do dịch

Hiện nay đang trong giai đoạn dịch covid phức tạp, rất nhiều địa phương bị phong tỏa, các cơ sở kinh doanh, đơn vị, tổ chức phải tạm ngừng hoạt động. Vậy đối với các trường hợp:

  • Cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, trường học không hoạt động, công ty bị phong tỏa.
  • Nhà ở, nơi làm việc của khách hàng trong khu vực bị phong tỏa, giãn cách.

Chính sách thẩm định địa bàn đã có các điều chỉnh Thẩm Định Địa Bàn, để phù hợp nhằm hỗ trợ khách hàng và duy trì kinh doanh trong thời điểm hiện tại:

Các bạn lưu ý tư vấn khách hàng cung cấp thông tin tạm hoãn kinh doanh, công việc do giãn cách xã hội bằng cách : Ghi chú hồ sơ lên hệ thống thông tin ngày giãn cách mà khách hàng tạm hoãn kinh doanh, và tình hình kinh doanh thu nhập của KH, trước khi tạm hoãn vì giãn cách xã hội để MCredit có phương án hỗ trợ.

Các bạn cập nhật thông tin !