Loading...
Mcredit hỗ trợ khách hàng vay 0% lãi suất

Công ty Tài chính Mcredit áp dụng lãi suất 0% trong 3 kỳ trả nợ đầu của khoản vay với khách hàng có nguồn thu từ lương.

Ngoài ra, thông thường khách hàng phải trả góp cả gốc và lãi vào mỗi tháng, nay Mcredit cũng cho phép tạm hoãn đóng phần gốc tại 3 kỳ trả nợ đầu tiên nếu khách hàng cung cấp được giấy tờ xác nhận , hoặc thông báo giảm/ tạm dừng trả lương của công ty.

Đây là cơ hội để các MFaster mở rộng giới thiệu và xử lý khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp trong giai đoạn dịch bệnh. Vừa giúp khách hàng giải quyết nhu cầu tài chính, vừa giúp nâng cao thu nhập mùa dịch.

Khách hàng thoả 1 trong 3 điều kiện sau sẽ được áp dụng chương trình:

  • Điều kiện 1: Khách hàng là công nhân, nhân viên công ty, Công chức nhà nước, quân nhân
  • Điều kiện 2: Khách hàng Vay Theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hoá đơn điện, bảng lương,...
  • Điều kiện 3: Khách hàng đang sinh sống tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19

Lưu ý: Chương trình 1 và 2 không áp dụng cùng lúc trên cho cùng một khách hàng.