[MCredit] Hoãn sử dụng mẫu phiếu đề nghị vay mới

MCredit xin thông báo: mẫu biểu sản phẩm cho vay tiền mặt mới sẽ chưa áp dụng từ ngày 01/04/2021 (như đã thông báo trước đó), và vẫn áp dụng theo mẫu biểu hiện tại.

Mẫu phiếu đề nghị vay được cập nhật tại: [Xem tại đây]

MCredit sẽ thông báo lại thời gian cụ thể khi triển khai bộ mẫu biểu mới

Các bạn cập nhật thông tin để lên hồ sơ đúng cho khách hàng nhé !