Loading...
[MCredit] Hướng dẫn cung cấp hồ sơ sản phẩm vay qua lương trong giai đoạn Covid

MCredit gửi hướng dẫn về cách bổ sung giấy tờ Chứng minh thu nhập - Đối với các sản phẩm cho vay tiền mặt, đối với khách hàng có thu nhập từ lương (SY A, SY B, SY refund A, SY refund B, CS GOV) áp dụng trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid như sau:

Thời gian áp dụng: 09/08/2021

Các bạn cập nhật thông tin để hướng dẫn khách hàng nhé