Loading...
[MCredit] Hướng dẫn cung cấp thông tin thẻ Bảo hiểm y tế

MCredit xin thông báo Hướng dẫn về việc cung cấp thông tin thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), của khách hàng khi đề nghị vay vốn:

Chấp nhận 2 hình thức cung cấp thông tin thẻ BHYT như sau:

  1. Ảnh chụp/bản scan Thẻ BHYT
  2. Ảnh chụp màn hình tra cứu Thẻ BHYT trên website Bảo Hiểm Xã Hội

Ghi chú:  Khách hàng không cần điền mã số thẻ BHYT vào mục ghi chú trên mẫu “Đăng ký sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại Mcredit” như hướng dẫn trước đây.

Chi tiết sản phẩm MCredit, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn lưu ý trong quá trình lên hồ sơ vay sản phẩm nhé