Loading...
[MCredit] Hướng dẫn cung cấp thông tin thẻ BHYT

MCredit thông báo hướng dẫn về việc cung cấp thông tin thẻ BHYT của khách hàng khi đề nghị vay vốn:

MCredit chấp nhận 2 hình thức cung cấp thông tin thẻ BHYT như sau:

  1. Ảnh chụp/bản scan Thẻ BHYT
  2. Ảnh chụp màn hình tra cứu Thẻ BHYT trên website Bảo hiểm xã hội

Yêu cầu:

  • Khách hàng điền mã số thẻ BHYT vào mục ghi chú trên mẫu “Đăng ký sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại Mcredit”
  • Ảnh chụp màn hình tra cứu online đủ các thông tin:
    • Mã thẻ BHYT
    • Họ tên, Ngày tháng năm sinh
    • Hạn sử dụng thẻ BHYT

Các bạn cập nhật thông tin nhé!