[MCredit] Hướng dẫn phương thức thanh toán cho khách hàng

MCredit xin gửi đến hướng dẫn thanh toán, cùng các lưu ý trong quá trình tư vấn phương thức thanh toán cho khách hàng.

Các bạn cập nhật thông tin, để có thể hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong giai đoạn hiện nay nhé

[Click vào đây] để xem hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thanh toán khoản vay tại MCredit

Các bạn cập nhật thông tin nhé!