Loading...
[MCredit] Hướng dẫn thẩm định qua Video Call

Từ ngày 31/08/2021, MFast triển khai hỗ trợ cho Sales các nội dung bên dưới qua link tiếp nhận: hotro.digitel.com.vn

1/ Ngoài hai kênh ký hợp đồng là App ĐU ĐỦ và tại Viettel Store, MCredit có hỗ trợ ký hợp đồng qua video call (zoom/google meet) với các khách hàng chọn giải ngân qua STK MBB, trong các trường hợp:

  • Khách hàng không ký E - Contract được tại Viettel Store do CMND mờ/lỗi hệ thống hoặc Khách hàng đổi CCCD nên Viettel Store không hỗ trợ
  • Khách hàng được áp dụng ký App ĐU ĐỦ nhưng không thỏa được các bước định danh trên App, như CMND không có ngày sinh/ Họ tên quá dài/ Tên có ký tự đặc biệt…

Quy trình thực hiện:

  • Các bạn thông báo trước với khách hàng sẽ có Đội hỗ trợ bên MCredit liên hệ khách hàng, và hướng dẫn ký Hợp đồng qua Video Call. Đồng thời các bạn có thể hướng dẫn, và thao tác thử với khách trước cách sử dụng zoom/google meet để khi MCredit gọi thì hỗ trợ khách hàng nhanh hơn
  • Các hồ sơ cần hỗ trợ, các bạn nhập thông tin vào link và chọn “Video call ký Hợp đồng”

2/ HỦY HỒ SƠ để lên lại, các bạn nhập thông tin trên link và chọn “Hủy hồ sơ”

Các bạn cập nhật thông tin để hướng dẫn cho khách hàng nhé!