Loading...
[MCredit] Hướng dẫn về việc dừng cấp mới, và thu hồi sổ hộ khẩu

Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú mới bắt đầu có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không được cấp mới và lực lượng chức năng sẽ thu hồi những sổ đã cấp nếu thay đổi thông tin. MCredit thông báo về việc hướng dẫn khách hàng cung cấp sổ hộ khẩu khi đề nghị vay vốn như sau:

  1. Trường hợp KH cung cấp được sổ hộ khẩu: được chấp nhận cho đến hết năm 2022.
  2. Trường hợp KH xác nhận không cung cấp được SHK do đã bị thu hồi hoặc hết thời hạn nêu trên: yêu cầu KH cung cấp xác nhận bằng văn bản thông tin về cư trú (theo Quy định tại Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).

[Click vào đây] Để xem biểu mẫu xác nhận thông tin cư trú

Nội dung này được áp dụng cho đến thời điểm hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được hoàn thiện, và Mcredit có thể truy cập hệ thống để tra cứu thông tin, hoặc có các quy định liên quan khác của pháp luật được ban hành, hoặc khi Mcredit có quy định khác.

Các bạn cập nhật thông tin để hướng dẫn khách hàng nhé !