Loading...
[MCredit] Hướng dẫn giải ngân khi khách hàng thay đổi CMND

Liên quan đến việc khách hàng đến giải ngân tại Viettel Store, trường hợp khách hàng thay đổi CMND, MCredit xin truyền thông các trường hợp Viettel chấp nhận chi tiền như sau:

1/ Trường hợp Khách hàng đổi sang CCCD mới gắn chip:

  • CCCD mới có thể quét mã QR thành công, và thông tin CMND cũ trùng khớp thông tin trên hệ thống (mã QR nằm ở góc phải mặt trước của CCCD).
  • Nếu CCCD không quét được mã QR (lỗi, không có công cụ check mã QR…), Khách hàng cung cấp một trong hai loại giấy tờ chứng minh sau:
    • CMND cũ cắt góc: thông tin về Họ tên và ngày tháng năm sinh trùng khớp với thông tin trên CCCD
    • Giấy xác nhận CMND và CCCD là một, do cơ quan Công An có thẩm quyền cấp.

2/ Trường hợp Khách hàng thay đổi CMND/CCCD không gắn chip:

Khách hàng cần cung cấp một trong hai loại giấy tờ sau:

  • CMND cũ cắt góc: thông tin về Họ tên và ngày tháng năm sinh trùng khớp với thông tin trên CCCD
  • Giấy xác nhận CMND và CCCD là một, do cơ quan Công An có thẩm quyền cấp.

Các bạn lưu ý hướng dẫn khách hàng trong quá trình giải ngân nhé!