Loading...
[MCredit] Hướng dẫn về việc tra cứu số điện thoại công ty

MCredit xin thông báo Hướng dẫn về việc tra cứu số điện thoại công ty nơi KH làm việc đối với sản phẩm CS SY và CS BHYT, nội dung tóm tắt như sau:

Danh sách 5 Website: dùng để tra cứu SĐT công ty trường hợp SĐT công ty là số di động:

Các bước thực hiện được mô tả chi tiết [Click vào đây]

Lưu ý: Nhân viên kinh doanh thực hiện gọi điện kiểm tra số điện thoại công ty trước khi khởi tạo hồ sơ, đảm bảo số điện thoại còn đang hoạt động, góp phần giảm tỷ lệ từ chối do SĐT không chính xác.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!