[MCredit] Hướng dẫn xin CAT công ty trên MFast

CAT công ty là gì?

  • CAT công ty là nhóm phân loại công ty khách hàng dựa trên đánh giá từ đối tác MCredit. Mỗi nhóm CAT khác nhau sẽ tương ứng với sản phẩm vay khác nhau
  • Phân loại nhóm CAT công ty gồm 3 nhóm: CAT A, CAT B, CAT C. Có thể tra CAT công ty dựa trên Mã Số Thuế đăng ký kinh doanh của công ty. Trường hợp không tìm thấy kết quả trong 3 nhóm trên. Bạn thực hiện gửi yêu cầu xin CAT theo hướng dẫn bên dưới
  • Dưới đây là khái niệm chung về CAT A, CAT B và CAT C. Bạn tham khảo để có thể nắm thông tin cơ bản
Phân loại Mô tả
CAT A Các công ty hoạt động tối thiểu 3 năm
CAT B Các công ty hoạt động tối thiểu từ 2 năm đến 3 năm
CAT C Các doanh nghiệp không thuộc CAT A và CAT B.

Sản phẩm nào trên MFast cần kiểm tra CAT?

Hiện tại trên MFast chỉ áp dụng kiểm tra CAT dành cho sản phẩm MCredit. Cụ thể thuộc nhóm sản phẩm hưởng lương (CS RL SY A 37, CS RL SY B 47).

Cách kiểm tra CAT miễn phí trên MFast

  • Bước 1: Chọn mục sản phẩm “MCredit”
  • Bước 2: Chọn tính năng “Kiểm tra CAT MCredit”.
  • Bước 3: Chọn “Check CAT MCredit” và nhập mã số thuế công ty khách hàng cần kiểm tra. Tại đây hệ thông sẽ kiểm tra và trả kết quả tương ứng.

Nếu công ty Khách hàng chưa nằm trong danh sách CAT MCredit: bạn sẽ thực hiện yêu cầu hỗ trợ xin CAT và nhập các thông tin theo hướng dẫn. Thông tin xin CAT sẽ được cập nhật và thông báo đến bạn từ 5 – 7 ngày