Loading...
[MCredit] Hủy hồ sơ khi không liên lạc được Khách hàng và Tham chiếu

Mcredit xin thông báo về quy định đối với trường hợp thẩm định liên hệ khách hàng/ người tham chiếu như sau:

Trường hợp không liên lạc được, Thẩm định sẽ Trả hồ sơ về 3 lần, nếu sau 3 lần trả về vẫn không liên lạc được Khách hàng/ Tham chiếu thì sẽ hủy hồ sơ vay khách hàng

Ngày áp dụng: 23/05/2022

Áp dụng cho tất cả các luồng hồ sơ sản phẩm MCredit

Vì vậy, bạn lưu ý hướng dẫn khách hàng cung cấp đúng số điện thoại tham chiếu, và nhắc khách hàng/ tham chiếu luôn giữ máy trong quá trình làm hồ sơ bạn nhé !