Loading...
[MCredit] Kế hoạch triển khai ký hợp đồng điện tử ( E-Contract)

MFast xin thông báo về việc triển khai việc ký hợp đồng vay điện tử từ MCredit như sau:

1/ Kế hoạch triển khai :

  • Đối tượng áp dụng: ký hợp đồng điện tử cho khách hàng thuộc kênh kinh doanh qua đối tác tiền mặt .
  • Hình thức , địa điểm , thời gian:

2/ Thông tin hỗ trợ

MFast xin gửi đến các bạn hướng dẫn kí E - Sign qua App MB

Riêng đối với hình thức ký E - Sign Web, các bạn hướng dẫn khách hàng ra Viettel Store theo quy trình thông thường

Các bạn lưu ý trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng nhé !