[MCredit] Không tính lương tháng 02/2021 khi cung cấp POI

MFast xin thông báo, đối với sản phẩm vay theo lương (CS SY) của MCredit:

Do tháng 02.2021 là tháng Tết nên thu nhập của phân khúc Khách hàng hưởng lương sẽ giảm so với các tháng.

Để tạo điều kiện cho phân khúc khách hàng làm việc hưởng lương thỏa điều kiện gửi hồ sơ vay tại Mcredit : Khách hàng được phép cung cấp chứng minh thu nhập 4 tháng, và không tính lương tháng 2 trong việc tính trung bình lương 3 tháng gần nhất!

Các bạn nắm thông tin để hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ nhé!