[MCredit] Ký E Sign cam kết sử dụng thẻ khi ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

MFast xin thông báo một số thay đổi khi bạn ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng dự án MCredit như sau:

1/ Mở tính năng duyệt tự động dự án MCredit

Sau khi bạn hoàn tất ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng, MFast sẽ duyệt và trả kết quả tự động vào hai khung giờ mỗi ngày là 12h00 và 17h00.

2/ Áp dụng ký E-Sign đối với Cam kết sử dụng thẻ

Sau khi đã hoàn tất các bước tải hồ sơ chứng từ ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng, bạn không cần tải bản cứng Cam kết sử dụng thẻ có chữ ký. MFast mở tính năng cho phép ký E-Sign bằng cách chọn nút xác nhận đồng ý với các nội dung trong cam kết.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!