Loading...
[MCredit] Lỗi từ trung tâm thẩm định

MCredit thông báo, hiện tại trung tâm thẩm định (Call) đang gặp sự cố nên thời gian chuyển bước các hồ sơ đang bị chậm hơn,

MCredit đang cố gắng khắc phục, và sẽ thông báo ngay khi hoàn tất

Các bạn nắm thông tin để hỗ trợ cho khách hàng tốt hơn nhé!