Loading...
[MCredit] Miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú đối với kênh bán hàng MCredit No Courier

MCredit xin thông báo: “Thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú – Áp dụng với các sản phẩm bán qua kênh MCredit No Courier”

Dự kiến từ ngày 05/10/2021, kênh No Courier sẽ khởi tạo được hồ sơ với các Khách hàng có địa chỉ sinh sống tại tất cả các tỉnh/thành phố.

Cụ thể gồm các sản phẩm sau:

Thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng MCredit, vui lòng xem tại: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật thông tin nhé!