[MCredit] Miễn POA đối với sản phẩm CS GOV

MFast xin gửi đến Anh/Chị thông báo miễn chứng minh cư trú đối với sản phẩm CS GOV như sau:

  • Quyết định triển khai thí điểm miễn cung cấp chứng minh cư trú đối với sản phẩm CS GOV đã được phê duyệt triển khai thí điểm 12 tháng kể từ ngày 12/01/2021.
  • Áp dung với các hồ sơ khởi tạo mới từ ngày 12/01/2021.
  • Phạm vi triển khai: Toàn quốc

Anh/chị cập nhật thông tin nhé