[MCredit] Mở bán lại sản phẩm CS GOV - MFast

[MCredit] Mở bán lại sản phẩm CS GOV

MFast xin thông báo Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng cá nhân là cán bộ, nhân viên, công chức Nhà nước của Mcredit (CS GOV) tiếp tục được triển khai từ ngày 26/12/2020.

Quy định sản phẩm vay vẫn như cũ. Các bạn lưu ý nắm thông tin để hỗ trợ cho khách hàng nhé !